Novinky – aktuality – zajímavosti

Videotíseň

Nové nabízíme službu videotíseň, která se může hodit všude tam, kde je nebezpečí přepadení. Jedná se pedevším o prostory benzínových pump, zlatnictví, směnáren, kaváren a podobných míst, kde je obsluha pouze jedna osoba.

A jak služba videotísně funguje?

Místo, které je zahrnuto do videotísně, je vybaveno bezdrátovým tlačítkem, které je dobře dostupné obsluze a kamerou.

V případě sebemenšího podezření, stiskne obsluha tlačítko a dispečer začne sledovat situaci pomocí kamery. Vyhodnotí-li situaci jako krizovou, posílá na místo okamžitě policii. V opačném případě ukončí monitoring a reaguje až na další tísňovou výzvu.